باد یمانی

از کتاب نامه‌های عاشقانه‌ی یک پیامبر... :

نیروی الهی هر آنچه را که هست٬ آفرید و در هر موجودی٬ فریاد زندگی را نهاد. نمی‌توانی این فریاد را که در تمنای دیدار خداوند است٬ نادیده بگیری؛ باید به این جستجو کمک٬ و در زندگی شرکت کنی.

تنهایی از ویژگی‌های آدمی است٬ اما برای کسی که می‌خواهد گوش بسپارد٬ فریاد زندگی آنجاست٬ در هر گوشه...
هر بار کسی به من نزدیک می‌شود و می‌گوید: آیا تو خود به خدا اعتقاد داری؟ در می‌یابم که این شخص٬ نومیدانه نیازمند محرکی است تا او نیز به خدا اعتقاد یابد.
اما ذات خدا را نمی‌توان نشان داد٬ و هرگز نمی‌کوشم کسی را در این باره متقاعد کنم. تعریف‌های گوناگونی از خدا هست٬ و هیچ یک به‌کار نمی‌آیند.
هیچ کس نمی‌تواند به درک نامرئی کمک کند - و هر کس باید برای ماجرای شخصی خود به راه افتد.

نوشته شده در پنج‌شنبه 4 شهریور‌ماه سال 1389ساعت 03:49 ق.ظ توسط من یمانی| 3 نظر|

Design By : Night Melody